Asya Kalkınma Bankası İş Olanakları Semineri - Ankara Sanayi Odası

Asya Kalkınma Bankası İş Olanakları Semineri

    21 Eylül 2012

Tarihi  : 21.09.2012
İşareti : 05/5000-2971
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, DEİK’in 12 yılı aşkın süredir ortak çalışmalar yürüttüğü Asya Kalkınma Bankası (Asian Development Bank – ADB), dünyanın en önemli kalkınma bankalarından biri olarak bölge ülkelerinde altyapıdan enerjiye, eğitimden sağlığa kamu ve özel sektör kaynaklı pek çok kalkınma odaklı projeye finansman sağladığı ifade edilmektedir.
 
Asya Kalkınma Bankası’nın yapısını ve faaliyetlerini Türk iş dünyasına tanıtmak ve banka tarafından finanse edilen projelere katılım koşulları hakkında Türk firmalarını bilgilendirmek amacı ile düzenlenen “Asya Kalkınma Bankası İş Olanakları Semineri” 31 Ekim – 1 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul TOBB Plaza’da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.Bilindiği üzere Türkiye, Türk özel sektörüne yeni pazar olanakları yaratılması ve Orta Asya’da yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerinin dünya ekonomisi ile entegre olmasına destek olmak amacı ile Asya Kalkınma Bankası’na 1991 yılında “donör ülke” statüsü ile üye olduğu, Asya’nın kalkınmakta olan ülkelerinde ADB tarafından finanse edilen projelerde 1997 yılından bu yana özellikle inşaat alanında önemli görev almaya başlayan Türk firmaları Bankanın projelerine malzeme, ürün, hizmet ve danışmanlık sağlayabildiği ve bu kapsamda, ADB’nin ihalelerine teklif verebildiği belirtilmektedir. Kurulduğu ilk yıllarda daha çok üye ülke hükümetleri tarafından hazırlanan projelere finansman sağlayan ADB, son yıllarda söz konusu ülkelerde özel sektörün doğrudan desteklenmesinin kalkınmaya olan etkisinin tespit edilmesi ile giderek artan oranda özel sektöre de kredi vermeye başladığı belirtilmektedir. “Asya Kalkınma Bankası İş Olanakları Semineri” ile Türk firmalarının Bankanın söz konusu projelerinde daha fazla görev alabilmesi ve bu doğrultuda gerekli bilgi alışverişinin sağlanması hedeflendiği, iki gün sürecek seminer programı kapsamında, Asya Kalkınma Bankası’na ilişkin gerçekleştirilecek genel sunumun ardından, son dönemde hızlı kalkınma grafiği çizerek Türk firmalarının ilgisini çeken Endonezya, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’da Banka’nın sunduğu proje imkanları ile ilgili bilgi verileceği ifade edilmektedir. Öğle yemeğinin ardından 31 Ekim günü seminer, ADB destekli projelere ilişkin ihale süreci, değerlendirme kıstasları bilhassa ürün ve hizmet tedariği alanında ( inşaat, mühendislik ve malzeme tedariği veya üretiminde faaliyet gösteren firmalara yönelik ) bilgi verileceği, ardından, dileyen üyelerimize randevu alarak ADB yetkilileri ile ikili görüşme yapma imkanı sunulacağı belirtilmektedir. Seminer’in ikinci günü 1 Kasım 2012 Perşembe günü, danışmanlık alanında (enerji, su temini, yol/havalimanı, demiryolları , finans, telekomünikasyon, IT, tarım ve sulama, çevre, sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yönelik) ADB destekli projelere ve ihale süreçlerine ilişkin bilgi verileceği, danışmanlık alanında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen üyelerimize randevu alarak ADB uzmanları ile ikili görüşme yapma imkanı sunulacağı ifade edilmektedir. Asya ve Pasifik Bölgesi’nde halihazırda Asya Kalkınma Bankası tarafından finanse edilmekte olan ve ihale süreci devam eden projeler hakkında bilgiye ve bu projelerin ihale ilanlarına ise http://www.adb.org/Business/Opportunities/default.asp internet sayfasından erişim sağlanabileceği bildirilmektedir.
 
Ekte taslak programı sunulan söz konusu seminere katılmak isteyen üyelerimizin ilişikte bulunan katılım formunu eksiksiz doldurarak, katılım ücreti olan 100 TL’nin İş Bankası, Beyoğlu Şubesi (Şube kodu: 1011) DEİK Türk – Asya Pasifik İş Konseylerinin TR 70 0006 4000 0021 0113 3147 26 nolu hesabına yatırılarak banka dekontu ile birlikte en geç 26 Ekim 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar yatırılarak DEİK’e (Dilek Morgül; Tel: +90 212 339 50 18, Faks: +90 212 270 37 84, e-mail: dmorgul@deik.org.tr ) iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası