Astana Yatırım 2010 Forumu hk. - Ankara Sanayi Odası

Astana Yatırım 2010 Forumu hk.

Tarihi     : 28.05.2010
 
İşareti    : 5/5000-1737
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
T.C. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, Astana Belediye Başkanlığı’ndan gelen yazıya istinaden, 07.06.2010 tarihinde Kazakistan’ın Başkenti Astana’da “Astana Yatırım 2010” isimli 1. Uluslararası Yatırım Forumu’nun düzenleneceği bildirilmektedir. Forumun genel kurul toplantısı şeklinde olacağı ve toplantı esnasında ekonomik koşullar ve şehrin ekonomisine katkı sağlayacak yatırım perspektiflerinin görüşüleceği ifade edilmektedir.
 
Kamu ve özel ortaklığı mekaniması ile gerçekleştirilmesi mümkün olan inşaat, endüstri ve projeler konuları kapsamında gerçekleştirilecek söz konusu foruma, şehrimizde bulunan yatırımcıların da davet edildiği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
 
Ankara Sanayi Odası