ASO’dan Mesleki Yönlendirmede Büyük Başarı - Ankara Sanayi Odası


ASO’dan Mesleki Yönlendirmede Büyük Başarı

    30 Eylül 2018

Ankara Sanayi Odası’nın büyük desteğiyle ASO 1. OSB’de yer alan Erkunt Eğitim Merkezi tarafından geliştirilen Mesleki Beceri Testleri (MEBET) öğrencilerin doğru mesleklere yönlendirilmesinde büyük bir başarı sağladı. Testlerin ilk versiyonunun uygulanmaya başladığı 2007 tarihinden bu yana ASO teknik okullarına müracaat eden 12 bin 500 öğrenci bu testlere katıldı. Testler sonucunda ASO teknik okullarına  yönlendirilen 1500 öğrencinin yüzde 96’sı eğitimini başarıyla tamamladı. Öğrencilerin yüzde 91’i ise eğitim gördükleri mesleki alanda çalışma yaşamını sürdürüyorlar. Bu oran son üç yılda yüzde yüz seviyesine ulaştı.

Bu başarının en büyük mimarlarından MEBET’in geliştirilmesine giden yol ise OSEP’le başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Sanayi Odası arasında imzalanan protokol ile 2006 yılından itibaren Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi’nde uygulamaya başlanan OSEP (Okul Sanayi Eğitim Programları) projesi ülkemizin mesleki eğitim uygulamalarına yeni bir ivme kazandırdı. OSEP programları 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde yeniden düzenlenerek SİMEP (Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Programları) olarak güncellendi. Eğitim süresi de 3 yıldan 4 yıla çıkarılarak meslek lisesi programı haline getirildi. Okul ve işyerinin birlikte yürüdüğü bu dual sistem, öğrencilerin işyerine adaptasyonunu da sağlayarak,  çalışma disiplinini  öğretti.

OSEP ve SİMEP’in başarısındaki en büyük etken ise programa müracaat eden öğrencilerin mesleki beceri testlerinden sonra alanlarının belirlenmesi oldu. Doğru yönlendirme,   bu alanlarda okuyan öğrencilerin eğitimlerindeki başarıyı ve yüksek oranda sürdürülebilir istihdamı getirdi. 

ASO’nun mesleki eğitimdeki başarısının önemli unsurlarından biri olan MEBET’in temelleri 2007 yılında atıldı. ASO’nun öncülüğünde Erkunt Eğitim Merkezi eğitimcileri ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 20 kişilik proje ekibi oluşturuldu. Bu ekip, Almanya başta olmak üzere mesleki eğitimde gelişmiş bazı Avrupa ülkelerinin mesleki yönlendirme testlerini inceledi. Bu inceleme ve yaklaşık 5000 meslek öğretmeninden alınan veri tabanı ile 6 aylık dönemde gerçekleştirilen adaptasyon çalışmaları doğrultusunda ülkemizin mesleki eğitim ve öğrenci yapısına uygun olan MEBET testleri geliştirildi. Geliştirilen bu ilk test Sincan bölgesinde bulunan okullardan pilot olarak seçilen 200 öğrenciye uygulandı, sonuçları izlendi ve başarı oranının % 95’lere ulaştığı görüldü. Testlere katılan ve ASO okullarına yönlendirilemeyen diğer öğrencilere ise başarılı olabilecekleri alanlar bildirildi ve o yönde tavsiyelerde bulunularak önemli bir katkı sağlandı.

Geliştirilen bu test ile öğrencilerin üç boyutlu uzaysal algısı, alet ve makine kullanma becerisi, aritmetik akıl yürütme yetenekleri, el becerisi yetenekleri ölçülerek,  geliştirilebilecek yetenekler ve başarılı olabileceği alan – dalları tespit edilebilmektedir. Testlerin gelişimi sonucunda devamlı adaptasyon güncellemesi yapılarak yönlendirilebilecek şu an 122 Meslek dalı tespit edilmiştir.  ASO Erkunt Eğitim Merkezi ile geliştirdiği bu testi Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen eğitimcilere verdiği seminerlerle yaygınlaştırmaya da çalışıyor. Bursa, Trabzon, Samsun Havza ilçesinden gelen çok sayıda öğretmen ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitim programları kapsamında Türkiye genelinde 82 kişilik eğitimci grubuna MEBET eğitim programları da düzenlendi.

 

SİMEP DE MEBET DE  YAYGINLAŞIYOR

ASO tarafından Sincan’ın yanısıra Ostim’de de uygulanan SİMEP Gaziantep Sanayi Odasının talebiyle bu yıl bu kentimizde de eğitime başladı. Öncelikle 35 eğitimciye MEBET testleri uygulama semineri düzenlendi ve öğrencilerin tespitini yapacak ekip oluşturuldu. Belirlenen öğrencilerle eğitim bu yıl başladı.

Mesleki eğitim ve doğru yönlendirmenin önemine dikkat çeken Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir,  “Mesleki eğitimden mezun olanların beklenilenin altındaki istihdam oranları göz önüne alındığında doğru yönlendirmenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Buna mesleki eğitimin kalite sorunu da eklenince maalesef hem ülke kaynakları hem insan kaynağımız boşuna harcanıyor” dedi. Özdebir,  SİMEP’in başarısının Türkiye’deki mesleki eğitimin yeniden yapılandırılmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu belirterek, “SİMEP’in başarısının mimarlarından birisi de MEBET’dir. Bu testler ile gençlerimizin doğru mesleklere yönlendirilmesi hem eğitimin başarısını artıracak hem de kaynak kayıplarının önüne geçecektir.  Ülkemizin önemli hedefleri var. Bu hedeflere ulaşabilmenin yolu insan kaynağımızın niteliğini artırmaktan geçiyor. Ankara Sanayi Odası olarak ortaya koyduğumuz bu modelleri Türkiye’ye, örnek olması amacıyla oluşturduk. Türkiye’nin her bölgesinden odalar ve mesleki eğitime gönül verenler lütfen çalışmalarımızı incelesinler. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız” diye konuştu.