ASO üyelerinin ilgili kurumlardan kaynaklanan sorunlarını değerlendirme anketi. - Ankara Sanayi Odası

ASO üyelerinin ilgili kurumlardan kaynaklanan sorunlarını değerlendirme anketi.

Tarihi     :  08 . 09.2009
İşareti    : 5/5000
– 
 3307  
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz,  

 

Üyelerimizin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde yaşadıkları sorunları değerlendirmek ve sonuçları ilgil kurumlarla paylaşarak, çözüm yoluna gitmek üzere, Odamız tarafından bir anket formu düzenlenmiştir.

  

Bu çerçevede, ekte yer alan söz konusu formun doldurularak, 30 Eylül 2009 tarihinde kadar Odamıza (Faks: 0.312.417 12 71 / e-posta: dim@aso.org.tr) gönderilmesi önem taşımaktadır.

  

İlginize teşekkür eder, saygılar sunarız. 

  

Ankara Sanayi Odası

 

Ek: 2 sayfa anket formu.