ASO Üyeleri Eğilim Anketi – 05/5000-873

    3 Nisan 2015
Tarih: 03.04.2015
İşareti: 05/5000-873
 
 
Sayın Üyemiz,
 
 
Bilindiği gibi; Odamız, üyelerinin mevcut durumlarını tespit etmek, Türkiye’nin genel ekonomik yapısı içinde yaşadıkları sıkıntı ve darboğazları ortaya koymak, beklentilerini belirleyebilmek amacıyla üç ayda bir  “ASO Üyeleri Eğilim Anket”leri düzenlenmektedir. Bu çerçevede, 2015 yılının ilk üç ayını değerlendirmek üzere hazırlanan ankete  www.aso.org.tr/asoanket isimli linkten ulaşılmaktadır. 
 
Çalışmanın kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi için, anketi en geç 17 Nisan 2015 Cuma gününe kadar doldurmanız önem taşımaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası