ASO Üyeleri Eğilim Anketi Hk. - Ankara Sanayi Odası

ASO Üyeleri Eğilim Anketi Hk.

Tarihi     : 31.03.2011
İşareti    : 05/5000-1093
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Bilindiği gibi; Odamız, üyelerinin mevcut durumlarını tespit etmek, Türkiye’nin genel ekonomik yapısı içinde yaşadıkları sıkıntı ve darboğazları ortaya koymak, beklentilerini belirleyebilmek amacıyla üç ayda bir  “ASO Üyeleri Eğilim Anket”leri düzenlenmektedir.
 
Bu çerçevede, 2011 yılının ilk üç ayını değerlendirmek üzere hazırlanan anket ekte bulunmaktadır. Çalışmanın kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi için, cevaplarınızı en geç 15 Nisan 2011 Cuma gününe kadar Odamıza göndermeniz önem taşımaktadır. (Fax: 0.312.417 52 05 – E-Posta: dim@aso.org.tr )
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası