ASO Üyeleri Eğilim Anketi – 05/5000-30 - Ankara Sanayi Odası

ASO Üyeleri Eğilim Anketi – 05/5000-30

Sayı : 05/5000-30
Konu : ASO Üyeleri Eğilim Anketi
Sayın Üyemiz,
Bilindiği gibi; Odamız tarafından üyelerimizin mevcut durumlarını tespit etmek, Türkiye’nin genel ekonomik yapısı içinde yaşadıkları sıkıntı ve darboğazları ortaya koymak, beklentilerini belirleyebilmek amacıyla üç ayda bir “ASO Üyeleri Eğilim Anket”leri düzenlenmektedir. Bu çerçevede, 2016 yılının son üç ayını değerlendirmek üzere hazırlanan anket www.aso.org.tr/asoanket web sayfasında bulunmaktadır.

Çalışmanın kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi için, söz konusu anketi en geç 20 Ocak 2016 Cuma gününe kadar doldurmanız önem taşımaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası