ASO ÜYELERİ EĞİLİM ANKETİ-2017 - Ankara Sanayi Odası

ASO ÜYELERİ EĞİLİM ANKETİ-2017

İşareti : 05/5000-1981
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Bilindiği gibi; Odamız, üyelerinin mevcut durumlarını tespit etmek, Türkiye’nin genel ekonomik yapısı içinde yaşadıkları sıkıntı ve darboğazları ortaya koymak, beklentilerini belirleyebilmek amacıyla üç ayda bir “ASO Üyeleri Eğilim Anket”leri düzenlenmektedir. Bu çerçevede, 2017 yılının ikinci üç ayını değerlendirmek üzere hazırlanan anket www.aso.org.tr/asoanket web sayfasında bulunmaktadır.

Çalışmanın kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi için, cevaplarınızı en geç 28 Temmuz 2017 Cuma gününe kadar doldurmanız önem taşımaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası