ASO ÜYELERİ EĞİLİM ANKETİ – 05/5000-1986 - Ankara Sanayi Odası

ASO ÜYELERİ EĞİLİM ANKETİ – 05/5000-1986

Tarih: 12.10.2016

İşareti: 05/5000-1986

 

Sayın Üyemiz,

 

Bilindiği gibi; Odamız, üyelerinin mevcut durumlarını tespit etmek, Türkiye’nin genel ekonomik yapısı içinde yaşadıkları sıkıntı ve darboğazları ortaya koymak, beklentilerini belirleyebilmek amacıyla üç ayda bir  “ASO Üyeleri Eğilim Anket”leri düzenlenmektedir. Bu çerçevede, 2016 yılının üçüncü üç ayını değerlendirmek üzere hazırlanan anket  www.aso.org.tr/asoanket web sayfasında bulunmaktadır.

Çalışmanın kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi için, cevaplarınızı en geç 21 Ekim 2016 Cuma gününe kadar doldurmanız önem taşımaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası