ASO Üyeleri Eğilim Anket - Ankara Sanayi Odası

ASO Üyeleri Eğilim Anket

Tarih: 12.04.2016

İşareti: 05/5000-802

Sayın Üyemiz,

Bilindiği gibi; Odamız, üyelerinin mevcut durumlarını tespit etmek, Türkiye’nin genel ekonomik yapısı içinde yaşadıkları sıkıntı ve darboğazları ortaya koymak, beklentilerini belirleyebilmek amacıyla üç ayda bir  “ASO Üyeleri Eğilim Anket”leri düzenlenmektedir. Bu çerçevede, 2016 yılının ilk üç ayını değerlendirmek üzere hazırlanan anket  www.aso.org.tr/asoanket web sayfasında bulunmaktadır.

Çalışmanın kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi için, cevaplarınızı en geç 22 Nisan 2016 Cuma gününe kadar doldurmanız önem taşımaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası