ASO Üyeleri Eğilim Anket hk. - Ankara Sanayi Odası

ASO Üyeleri Eğilim Anket hk.

Tarihi     : 07.09.2010
İşareti    : 05/5000-3025
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Bilindiği gibi; Odamız, üyelerinin mevcut durumlarını tespit etmek, Türkiye’nin genel ekonomik yapısı içinde yaşadıkları sıkıntı ve darboğazları ortaya koymak, Odamızdan beklentilerini belirleyebilmek amacıyla üç ayda bir “ASO Üyeleri Eğilim Anket”leri düzenlenmektedir.
 
Çalışmanın kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi için, cevaplarınızı en geç 20 Ekim  2011 Perşembe gününe kadar Odamıza göndermeniz önem taşımaktadır. (Fax: 0.312.417 12 71 – E-Posta: dim@aso.org.tr)
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası