ASO Teknik Hizmetler Müdürlüğü’nden Türk Gıda Kodeksi Hk. - Ankara Sanayi Odası

ASO Teknik Hizmetler Müdürlüğü’nden Türk Gıda Kodeksi Hk.

Tarihi     : 31.10.2008
İşareti    : 4/5000 –  4296
Yanıt      : teknik@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz, 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan
 
 –  “TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE BULUNMASINA İZİN VERİLEN PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ”

–  “TÜRK GIDA KODEKSİ HİNDİBA EKSTRAKTI TEBLİĞ”

–  “TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILARIN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ”  24.10.2008 tarihli

 “KANATLI HAYVAN ETİ ve ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”

– “KIRMIZI ET ve ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇALIŞMA ve DENETLEME USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” 31.10.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İlgili tebliğelere  http://rega.basbakanlik.gov.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası