ASO TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU - Ankara Sanayi Odası

ASO TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

Tarihi     : 17.02.2009
İşareti    : 4/5000 –  812
Yanıt      : teknik@aso.org.tr

Sayın Üyemiz, 

Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 9. maddesi (g) bendi uyarınca, Atık Üreticisi “Ek-8’de yer alan atık beyan formunu her yıl Ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak, iki ay içerisinde valiliğe göndermek ve Ek-7 de yar alan atık tanımlama kodunu kullanmakla ve 1 yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlü” olunduğu bildirilmektedir.

Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)’nin 02.02.2009 tarihinden itibaren yeniden kullanıma açılacağını, bu tarihten itibaren tehlikeli atık üreten tesislerin 03.04.2009 Cuma günü mesai bitimine kadar 2008 yılına ait bildirimlerin tamamlanması gerektiği, belirtilen sürede prosesten kaynaklanan atıklara ilişkin bilgi girişlerinin yapılmadığının tespit edilmesi halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi (g) bendi gereği bildirim ve bilgi verme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeni ile cezai işlem uygulanacağı tarafımıza bildirilmiştir, gereğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası