ASO Teknik Hizmetler Müdürlüğü’nden 4 Adet Duyuru Hk. - Ankara Sanayi Odası

ASO Teknik Hizmetler Müdürlüğü’nden 4 Adet Duyuru Hk.

Tarihi     : 04.09.2008
 İşareti    : 4/5000 – 3656
 Yanıt      : teknik@aso.org.tr

Sayın Üyemiz, 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ” ve “TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ” 04.09.2008 tarihli, “TÜRK GIDA KODEKSİ KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ” 03.09.2008 tarihli ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “ÖLÇÜ ALETLERİ KONUSUNDA FAALİYET GÖSTERECEK  ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ” 03.09.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İlgili  tebliğelere  http://rega.basbakanlik.gov.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası