ASO Teknik Hizmetler Müdürlüğü’nden 2 Adet Duyuru - Ankara Sanayi Odası

ASO Teknik Hizmetler Müdürlüğü’nden 2 Adet Duyuru

Tarihi     : 05.09.2008
 İşareti    : 4/5000 – 3677
 Yanıt      : teknik@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” 05.09.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İlgili tebliğe
 http://rega.basbakanlik.gov.tr  adresinden ulaşabilirsiniz
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  tarafından hazırlanan “ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TİP ONAY YÖNETMELİĞİ TASLAĞI” görüşlere açılmış ve ekte tarafınıza gönderilmektedir. Söz konusu taslak hakkında görüşlerinizi gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine veya Odamız’ın 0312 417 12 71 numaralı faksına göndermeniz hususunu bilgilerinize sunarız.  
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası