ASO Teknik Hizmetler Müdürlüğü’nden 1 Adet Duyuru - Ankara Sanayi Odası

ASO Teknik Hizmetler Müdürlüğü’nden 1 Adet Duyuru

Tarihi     : 11.05.2009
İşareti    : 4/5000 – 1882
Yanıt      : teknik@aso.org.tr

Sayın Üyemiz, 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” 29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğe http://rega.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası