ASO Teknik Hizmetler Müdürlüğü’nden 1 Adet Duyuru Hk. - Ankara Sanayi Odası

ASO Teknik Hizmetler Müdürlüğü’nden 1 Adet Duyuru Hk.

Tarihi     : 06.04.2009
İşareti    : 4/5000 – 1438
Yanıt      : teknik@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,  

Bilindiği üzere ülkemizde çeşitli endüstri kuruluşlarının faaliyetleri ve motorlu taşıtların kullanımı sonucu oluşan atık madeni yağların sağlıklı çevre, ekonomik ve sosyal faydalar dikkate alınarak toplanması taşınması uygun yöntemler kullanılarak geri kazanılması veya bertaraf edilmesi sürdürülebilir çevre yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı TARAL 1007 çerçevesinde desteklenen T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın üyesi olduğu ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülmekte olan “Atık Madeni Yağların Kontrol ve İzleme Sisteminin Oluşturulması” projesi 15/03/2008 tarihinde başlamıştır. Proje çalışması ile Türkiye’de madeni yağ (kara ve deniz kaynaklı yağlar) konusunda mevcut durum analizi yapılarak üretim/ithalat ve tüketim miktarları hakkında kesin ve sağlıklı verilere ulaşılacaktır.

Bu çerçevede ekte sunulan formattaki bilgilerin dijital ortamda 24.04.2009 tarihine kadar aytul.duzgun@aso.org.tr  adresine bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

Ek için tıklayınız.