ASO Meslek Komiteleri Sorunlarının Kamu Kurumları Tarafından değerlendirmeleri - Ankara Sanayi Odası

ASO Meslek Komiteleri Sorunlarının Kamu Kurumları Tarafından değerlendirmeleri

Tarihi     : 28.11.2008
İşareti    : 5/5000 –
 4634
Yanıt     : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Odamızın 15 Ekim 2008 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda dile getirilen sorun, görüş ve öneriler raporu kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş ve değerlendirmelerin yer aldığı rapor Odamız web sayfasında ve ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek: ASO Kamu Kurumları Değerlendirmeleri.