ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Afyon’da Yapıldı

    30 Haziran 2018

Ankara Sanayi Odası 16. Dönemin ilk Meslek Komiteleri Ortak toplantısı Afyon Güral Otel’de 2 oturum halinde gerçekleştirildi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir’in yanısıra Meclis ve Komite üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleşen toplantıya, Vergi Dairesi, SGK ve İş-Kur yetkilileri de katılarak istihdam desteleri ve yeniden yapılandırmalar konusunda birer sunum yaptılar.

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimlerin erkene alınmasının ülkenin menfaatleri açısından hayırlı olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin daha yalın bir yönetimi öngördüğünü dile getiren Özdebir, “İnşallah bürokrasiden kaynaklanan zaman kayıplarını minimuma indireceğini ümit ediyoruz” diye konuştu. Sanayicilerin bürokrasiden kaynaklanan yaşadığı sorunlara örnek veren Özdebir, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesini büyütmek için 6 senedir uğraştıklarını buna karşın 1 metrekarelik bile kamulaştırma yapılamadığını ifade etti. Özdebir, ASO 2. ve 3. OSB’de yaşadıkları bazı sıkıntıları aşmakta da güçlük yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmasında enflasyon ve kur kıskacının herkesi sıkıştırdığını da ifade eden Özdebir, 2018 bilançolarında artan faiz yükü ile kur farklarından doğan zararların görüleceğini söyledi. Türkiye’nin finansman ihtiyacını karşılayamadığı müddetçe kur makasının süreceğini belirten Özdebir, “Bunun sonuçlarını 2018 yılında yaşayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Cari açığın da önlenmesi gerektiğine işaret eden Özdebir, bu konudaki çeşitli tedbirlerin alındığını kaydetti.
Ara malı ithalatının düşmesini ümit ettiklerini anlatan Özdebir, “Reel sektör bu kadar borçlu iken piyasaların daraltılması, tekerleğin dönmesine mani olmak, firmalarımızı likidite açısından daha büyük sıkıntıya sokar. Halbuki firmalarımızın bu borçluluk altında hayatta kalabilmeleri için piyasalardaki hareketliliğin devam etmesi lazım. Çarkların dönmesi lazım ki teker kar toplayabilsin” dedi.

Özdebir, Türkiye’de talep yönlü bir enflasyon baskısından ziyade maliyet yönlü bir enflasyon baskısı olduğuna dikkati çekerek, “En temelinde de ithal girdilerin fazla olmasından dolayı kur farkından kaynaklanan bir enflasyon var. Yerli malı tercih etmemiz lazım. Yerli üretimin miktarını da artırmamız lazım ki birim başına düşen maliyetleri azaltıp enflasyonu aşağı çekebilelim” ifadelerini kullandı.

 

Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise ASO projeleriyle ilgili sunumlar gerçekleştiridi. Ardından ASO Başkanı Nurettin Özdebir’in moderatörlüğünde 35 Meslek Komitesi’nden gelen sorun ve öneriler ele alındı.   

1 2 3
4 UZP_7832 UZP_7839
UZP_7848 UZP_7858