“ASO – KOSGEB AVRUPA İŞLETMELER AĞI PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” - Ankara Sanayi Odası

“ASO – KOSGEB AVRUPA İŞLETMELER AĞI PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ”

    30 Temmuz 2010

“ASO – KOSGEB AVRUPA İŞLETMELER AĞI PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLܔ 
 
Tarihi   :  29.07.2010
İşareti  : 5/5000 –2591
Yanıt    : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;
 
Odamız  Başkanı Nurettin Özdebir ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Mustafa Kaplan arasında ”AB Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Çerçevesinde İşbirliği Protokolü” 30 Temmuz 2010 tarihinde ASO’da imzalanmıştır.
 
Söz konusu protokol kapsamında, AB Avrupa İşletmeler Ağı hizmetlerinden KOBİ’lerin faydalanabilmesi ve bu anlamda  KOBİ’lerin küresel pazarda rekabet gücünü ve yenilikçilik düzeyini arttırarak farkındalık yaratmalarına katkıda bulunmak için, Odamız ile işbirliği içinde olmak, bilgi, deneyim ve görüş alış verişinde bulunmak amaçlanmaktadır.
 
Protokol kapsamında taraflarca aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır:
  1. Taraflar, sahip oldukları kurumsal bilgi ve deneyimlerini, KOBİ’lerin gelişmesini sağlamak için paylaşacaklardır.
  2. Taraflar, KOBİ’lere AB politikaları, programları, fonları, ihaleleri vb konularda bilgi ve destek verme yönünde çalışmalar yapacaklardır.
  3. Taraflar kurumsal kapasiteleri çerçevesinde, KOBİ’lerin talep ettikleri bilgileri sağlamada ve sorularını cevaplandırmada birbirlerine destek olacaktır.
  4. Taraflar, KOBİ’lere yönelik veritabanlarını ve bilgi portföylerini, KOBİ’lerin bilgilendirilmesi ve AB’den gelen işbirliği tekliflerinin KOBİ’lere yönlendirilmesi anlamında paylaşacaklardır. 
  5. Taraflar, düzenleyecekleri fuar, eğitimler ve diğer etkinlikler hakkında birbirlerini bilgilendirecek, istendiği takdirde destek verecektir.
  6. Taraflar, kendi kurumlarınca basılmış kitap, broşür, dergi vb. tanıtım malzemelerini birbirine göndererek, KOBİ’lerin bunlardan azami ölçüde haberdar olmaları sağlanacaktır.
  7. Taraflar, protokol kapsamında belirlenen tüm faaliyetlerin gerçekleşmesini teminen ve tarafların iletişimini sağlamak için mekanizmalar kuracak ve irtibat noktalarını  belirleyeceklerdir.
  8. Taraflar, bu Protokolün işlerliğini izlemek ve değerlendirmek, aksaklıklara çözüm bulmak amacıyla gerektiğinde bir araya  geleceklerdir.
  9. Tarafların, bu protokol kapsamında gerçekleştirecekleri organizasyonlara yönelik olarak yapacakları harcamalar, organizasyonun yapılmasını isteyen taraflarca karşılanacaktır.
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası