ASO İLE KOSGEB ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI - Ankara Sanayi Odası

ASO İLE KOSGEB ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

    30 Temmuz 2010

 
ASO İLE KOSGEB ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
 
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Mustafa Kaplan arasında ”AB Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Çerçevesinde İşbirliği Protokolü” 30 Temmuz 2010 tarihinde ASO’da imzalandı.
 
İmza töreninde konuşan ASO Başkanı Özdebir, söz konusu protokol ile ”Türkiye’deki KOBİ’lerin Avrupa’ya açılması, işbirliklerinin oluşturulması,  Ar-Ge ve inovasyon için motivasyon sağlanması yönünde katkı sağlanacağını söyledi.
 
Hızla gelişen dünyada, zorlaşan rekabet şartlarında teknoloji üretmeyen ve teknolojiye hakim olmayan KOBİ’lerin yaşayamayacağını belirten Özdebir, bu konuda bir farkındalık yaratarak KOBİ’lerin birlikte iş yapabilmesini, birlikte Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmalarını sağlayacak önemli bir projeyi gerçekleştireceklerini söyledi.
 
KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan da konuşmasında ASO ile yapacakları işbirliğini hakkında bilgi verirken, AB Avrupa İşletmeler Ağı’nın rekabet edebilirliği ve yenilik programının alt bileşenlerinden olan girişimcilik ve yenilik programı içinde yer alan bir ağ olduğunu söyledi. Bu kapsamda KOSGEB olarak 7 konsorsiyumla birlikte yurt çapında bir ağ oluşturduklarını belirten Kaplan, ”Bu geçmişte AB merkezlerimiz ve Teknoloji Transfer Merkezleri diye iki tane fonksiyona sahip AB projesinin devamı olan bir çalışmanın yeni bir versiyonu” dedi. 
Kaplan, ASO ile beraber bu networkün daha da tabana yayılması ve Ankaralı sanayicilerin söz konusu network ağından yararlanmalarını sağlamayı hedeflediklerini de kaydetti.
 
     
İmzalanan protokol kapsamında taraflarca aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır:
 
Taraflar, sahip oldukları kurumsal bilgi ve deneyimlerini, KOBİ’lerin gelişmesini sağlamak için paylaşacaklardır.
 
Taraflar, KOBİ’lere AB politikaları, programları, fonları, ihaleleri vb konularda bilgi ve destek verme yönünde çalışmalar yapacaklardır.
 
Taraflar kurumsal kapasiteleri çerçevesinde, KOBİ’lerin talep ettikleri bilgileri sağlamada ve sorularını cevaplandırmada birbirlerine destek olacaktır.
 
Taraflar, KOBİ’lere yönelik veritabanlarını ve bilgi portföylerini, KOBİ’lerin bilgilendirilmesi ve AB’den gelen işbirliği tekliflerinin KOBİ’lere yönlendirilmesi anlamında paylaşacaklardır. 
 
Taraflar, düzenleyecekleri fuar, eğitimler ve diğer etkinlikler hakkında birbirlerini bilgilendirecek, istendiği takdirde destek verecektir.
 
Taraflar, kendi kurumlarınca basılmış kitap, broşür, dergi vb. tanıtım malzemelerini birbirine göndererek, KOBİ’lerin bunlardan azami ölçüde haberdar olmaları sağlanacaktır.
 
Taraflar, protokol kapsamında belirlenen tüm faaliyetlerin gerçekleşmesini teminen ve tarafların iletişimini sağlamak için mekanizmalar kuracak ve irtibat noktalarını belirleyeceklerdir.