ASO Belge Hizmetleri Müdürlüğü’nden Duyuru - Ankara Sanayi Odası

ASO Belge Hizmetleri Müdürlüğü’nden Duyuru

Tarihi     : 29.05.2009
İşareti    : 4/5000 – 2098
Yanıt      : gokcen.celik@aso.org.tr

Sayın Üyemiz, 

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda “Tehlikeli Atık Yönetimi Uygulama Konsept Çalışması” projesinin 13.03.2009 tarihinde başladığı tarafımıza bildirilmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede , söz konusu proje kapsamında hazırlanan ve www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr adresinden erişilmesi mümkün olan anketin tarafınızdan doldurularak 03.06.2009 tarihine kadar gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

İlgili anket için tıklayınız.