ASO Belge Hizmetleri Müdürlüğünden 2 adet Duyuru - Ankara Sanayi Odası

ASO Belge Hizmetleri Müdürlüğünden 2 adet Duyuru

Tarihi     :16.06.2009
İşareti    : 6/5000 – 2276
Yanıt      :
teknik@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

14.06.2009 tarih ve 27258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ““TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ”NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

İlgili tebliğ için  tıklayınız. 

Bilgilerinize sunarız.        

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

Tarihi     :16.06.2009
İşareti    : 6/5000 – 2276
Yanıt      :
teknik@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

 

Sağlık Bakanlığı’nın halk sağlığı alanında zararlılarla mücadele amacı ile kullanılan kimyasal aktif madde ve biyolojik ürünlerin üretimi, ithalatı ve kullanımında güncel bilimsel bilgilere göre, 27 Mayıs 2009 tarihli ve 15759 sayılı Makam Oluruyla yeni bir düzenleme ve sınırlama getirdiği tarafımıza bildirilmiştir.

Söz konusu sınırlamalar ile ilgili Makam oluru, Ek-1 ve Ek-2 listelerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web adresinden (http://www.tobb.org.tr/organizasyon/sanayi/kalitecevre/cevremevzuat.php ) ulaşılabilmektedir.  

Bilgilerinize sunarız.        

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası