ASO BAŞKANI ÖZDEBİR’DEN YABANCI İŞADAMLARINA MEKTUP

    23 Temmuz 2016

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ASO üyelerinin iş ilişkisi içinde olduğu yabancı şirket ve işadamlarına İngilizce bir mektup yazarak Türkiye ile ilgili aceleci bir karar vererek hata yapmamalarını istedi.

Mektubunda 15 temmuz tarihinde Türkiye’de gerçekleşen talihsiz girişimin Türk halkının kararlı tutumuyla kısa sürede bastırıldığını belirten Özdebir, “Başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere tüm siyasi partilerimiz, milletvekillerimiz Türkiye’nin demokratik siyasetinin ve demokratik kurumlarının arkasında kararlılıkla durmuştur” dedi.  

Mektubunda Türkiye ekonomisinin 2015 yılında yüzde 4, 2016 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 4.8 büyüyerek dünyanın en iyi performans gösteren   piyasaları arasına girdiğine dikkat çeken Özdebir, “Türkiye’nin ekonomik temelleri güçlüdür. Devlet bütçesinin performansı iyidir. Bütçe açığının GSYİH’ya oranının 2016’da yüzde 1,6 olması beklenmektedir. Türk bankaları yüzde 13 sermaye yeterlilik oranı ile finansal olarak güçlüdür. Türkiye’nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek gibi iddialı bir hedefi bulunmaktadır. Bu amaçla Türkiye, süregelen ekonomik ve yapısal reformlarını herhangi bir gecikmeye mahal vermeden gerçekleştirmeye devam edecektir.” Dedi.

Özdebir, pazartesi gününden itibaren döviz   ve borsada bir takım oynaklık gözlemlendiğini, fakat kısa bir süre sonra piyasaların yatıştığını da belirterek, “ Tüm ekonomik aktiviteler olağan bir şekilde sürdürülmektedir. Çünkü Türk Ekonomisi yapısal olarak güçlüdür” dedi.

Mektubunda, “Ankara Sanayi Odası olarak önceliğimiz, olağan işimize devam etmek, üye firmalarımızın rutin aktivitelerini yürütmelerine yardım etmek ve rekabet edebilirliklerini sürdürmelerini sağlamaktır.” diyen Özdebir sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu kapsamda, Türk iş dünyası ile olan iş ilişkileriniz hakkındaki endişeleriniz tamamıyla anlaşılabilir. Fakat sizi temin ederim ki Odamız üye firmaları eskisi gibi tam fonksiyonlu olarak yükümlülüklerini yerine getirebilir durumdadır. Aceleci bir karar vererek hata yapmamanızı rica ediyorum.Umarız ki karşılıklı fayda odaklı iş ilişkilerimiz devam edecek ve bu ilişkiler Türk firmaları ile güçlenecektir.”

EK 1 : ASO’NUN MEKTUBU

EK2: TİM ÖRNEK MEKTUP 1

          TİM ÖRNEK MEKTUP 2