ASO Başkanı Özdebir: Büyümenin Lokomotifi Sanayi Olmalı

    9 Eylül 2016

Ekonominin 2. çeyrek büyümesini değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, “Yüzde 3,1’lik büyüme, beklentilerimiz doğrultusunda gelmiştir. Küresel ekonomideki büyüme rakamlarına baktığımızda bu büyümenin olumlu olduğunu belirtmek zorundayız. Büyümenin harcamalar yönüne baktığımızda, iç tüketim ve kamu harcamalarındaki artıştan kaynaklandığını görüyoruz. 1. çeyrekte yüzde 7,1 olan iç tüketim artış hızı 2. çeyrekte yüzde 5,2’ye düşmüştür. İç talepteki bu yavaşlamanın yılın geri kalanında da devam etme olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle kredi taksitlerine getirilen sınırlamanın gevşetilecek olması doğru yönde atılmış bir adım olacaktır. 150 metrekarenin üzerindeki konutlardan alınan KDV’nin düşürülmesi de piyasaların canlanmasına katkı sağlayacaktır. İhracatımızı arttıramayışımız da net ihracatın büyümeyi önemli ölçüde aşağı çekmesine yol açmıştır” dedi.

Ekonomik büyümenin en sorunlu bileşeninin yatırım harcamalarındaki yüzde 0,6’lık düşüş olduğuna dikkat çeken Özdebir, “İmalat sanayiinde makine ve teçhizata yapılan harcamalarda da yüzde 5,3’lük bir düşüş olmuştur. Yılın 1. çeyreğindeki yüzde 4,7’lik büyümede, yüzde 5,7 büyüme ile imalat sanayiinin katkısı büyük olmuştu. 2. çeyrekte ise imalat sanayiindeki büyüme, yüzde 3 ile ekonomik büyüme hızının da gerisinde kalmıştır. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme hızını yakalayabilmemiz için büyümenin lokomotifinin sanayi sektörü olması gerekir. Yatırımların canlanması için yatırım ortamını iyileştirecek tedbirler ve kredi maliyetlerindeki düşüş büyük önem taşımaktadır. Ancak, özel sektörün de sanayide yapısal dönüşümü gerçekleştirmesi, özellikle Kobi’lerde verimliliğin artırılması, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlere yönelmesi gerekmektedir. Sanayimizin rekabet gücünü güçlendirmek için bu dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

Hain darbe girişiminin ekonomi üzerindeki etkileri kalıcı olmayacaktır diyen Özdebir, “Türkiye bu zorlukları aşacak güçtedir. Yeter ki biz ülkemizin geleceği hakkında iyimserliğimizi koruyalım. Önümüzdeki kurban bayramının içinde bulunduğumuz birlik ve beraberlik ruhunu daha da pekiştirmesini temenni ediyor, tüm halkımızın bayramını kutluyorum” dedi.