ASO BAŞKANI ÖZDEBİR: BÜYÜME VE EYLEM PLANI MORAL VERDİ

    10 Aralık 2015
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamı ile Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan eylem planının sanayiciye moral verdiğini söyledi.
 
Özdebir, III. Çeyrek büyümesini değerlendirirken “Büyüme beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Beklentiler, büyümenin yüzde 3’e yakın olacağı yönündeydi. Ekonominin harcamalar tarafına baktığımızda görünen o ki iç tüketimdeki nispeten güçlü artış ve devlet harcamalarındaki yüksek artış bu büyümeyi desteklemiştir. Diğer yandan, sabit sermaye yatırımlarındaki düşüş de ekonominin yatırım tarafında sorunların devam ettiğini göstermektedir. Net ihracat ise küçük de olsa büyümeye pozitif katkı yapmıştır, ancak bu artış ihracat artışından değil ithalattaki düşüşten kaynaklanmıştır” dedi.
Sanayi üretimindeki düşük büyümeye dikkat çeken Özdebir, “Yatırımlardaki düşüş alarm vermektedir. Ancak, ihracatın az olduğu ve sanayi üretimindeki büyümenin düşük olduğu bir ortamda buna şaşırmamak gerekir. Diğer yandan yatırımlardaki düşüş, yatırım ortamını iyileştirecek tedbirlerin de ne kadar acil olduğunu da göstermektedir.” diye konuştu.
Özdebir, Başbakan Davutoğlu tarafından bugün açıklanan eylem planının iş dünyasının beklentilerini karşılayan reformlar içerdiğini belirterek, “Bu reformların arasında yatırım ortamını iyileştirecek reformları yer almaktadır. Özellikle KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılacak olması memnuniyet vericidir. Ayrıca, işgücü piyasasını esnekleştirecek reformların yapılacak olması da iş dünyasının yıllarca dile getirdiği talepleri karşılamaya yöneliktir. Asgari ücretin 1300 liraya çıkarılmasının rekabet gücümüz üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alacak bir düzenleme yapılacak olması da iş dünyasının öncelikli talepleri arasında yer almaktadır. Ancak, verilecek desteğin boyutu ve tarihi açıklansa daha da iyi olurdu diye düşünüyorum” dedi.
Yapılacak reformlarda içeriğinin de çok önemli olduğunu belirten Özdebir,  “İlgili mevzuat hazırlanırken iş dünyasının görüşlerine başvurulması halinde sonuçların çok daha olumlu olacağını, ancak esas olanın uygulama olacağını” söyledi.