ASO Başkanı Özdebir:
“ Afrika,Türk Sanayicileri İçin Fırsatlar Kıtasıdır”

    19 Eylül 2018

Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Türkiye – Afrika Yatırım ve Potansiyel İşbirlikleri” toplantısı 5 Afrika Büyükelçisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ASO, DEİK ve HHB Fuarcılık işbirliğiyle gerçekleştirilen toplantıya, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, DEİK Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı Aytaç Dinçer, DEİK Türkiye-Uganda İş Konseyi Başkanı Ercan Ata, Tanzanya   Büyükelçisi Elizabeth Kiondo, Güney Afrika   Büyükelçisi Pule Isaac Malefane, Zambia  Büyükelçisi Joseph Chilengi, Uganda   Büyükelçiliği Başkatibi Joseph Barigye, Kenya   Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nathaniel Taama ve çok sayıda sanayici katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, büyükelçilerin katılımıyla gerçekleşen toplantının Türkiye’nin işbirliği açısından faydalı geçmesini dileyerek, “Türkiye, aramızda kadim bir dostluk ilişkisi olan Afrika kıtasına hiçbir zaman diğer batılı ülkelerin baktığı gibi bakmamıştır. Türk girişimcileri olarak, emperyalizm ve sömürgecilik kıskacından ancak 20’nci yüzyılda kurtulmayı başarmış olan Afrika ülkeleri ile olan ticaretimize, hep kazan kazan mantığı ile yaklaşmaktayız. Türk toplumu olarak her şeyden önce dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun tüm insanlara aynı bakış açısıyla yaklaşıyoruz, zaten bu bizim inancımızın gereği” dedi. 
Özdebir, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Sayın Cumhurbaşkanımız da her Afrika seyahatinde, atalarımızın diğerleri gibi Afrika topraklarını sömürmediğini, böyle bir amaç gütmediğimizi açık yüreklilikle söylemektedir. Diğer taraftan Batılı ülkelerin geçmiş karneleri hepinizin malumu, ortadadır. Bugün bile hâlâ, bu kıta üzerinde, sırf hammadde kaynaklarının kontrol altına alınmasına yönelik oynanan oyunları hayretle ve şaşkınlıkla izliyoruz. Emperyalizm, üzülerek söylüyorum ki bitmedi, yalnızca kaynakları değerlendirebilmek için şekil değiştirdi.” 
“Türk sanayicileri için Afrika ekonomik olarak bir fırsatlar kıtasıdır. 1998 yılında Afrika Eylem Planının kabulüyle ülkemizin Afrika’ya yönelik ilgisi artmış; ticaret hacminin arttırılmasını teminen teşvikler ve yeni tedbirler uygulanmaya başlamıştır” diyen Özdebir, “Son 15 yılda Afrika ticarette yeni rotamız olmuştur. 2005 yılı ‘Afrika Yılı’ ilan edilmiş, yeni büyükelçilikler ve ticaret müşavirlikleri açılmış, tüm kıtayı kapsayan zirveler düzenlenmiştir. Tüm bu faaliyetler neticesinde 2002’de Afrika’daki 12 ülkede büyükelçiliğimiz varken bugün 40’ın üzerine çıkmış, ticaret müşaviri sayımız 25’i geçmiştir” ifadesini kullandı. 

Ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerdeki bu gelişmeler sayesinde Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacminin 16 yılda 6 kat artarak 20 milyar doları aştığını kaydeden Özdebir, “2023 hedefi 50 milyar dolardır. 2017 yılı itibari ile Afrika kıtasında Türk müteahhitlerin inşaat faaliyetleri 6 milyar doları geçmiştir. Son on yılda yıllık ortalama yüzde 5 oranında büyüyen Afrika ülkeleri, potansiyel olarak inanılmaz boyutlardadır” şeklinde konuştu. 

Türk iş adamlarının ve iş kadınlarının, tarım teknolojileri alanında Afrika ülkelerinde yapacağı çok şeyler olduğu belirten Özdebir, sözlerine şöyle devam etti: 

“Büyüme ile ortaya çıkan kentleşme ve modernizasyon, alt yapı ve üst yapı yatırımları için ülkemiz iş adamlarına da imkanlar sunmaktadır. Enerji alanında yeni gereksinimlerin ortaya çıkması, Türkiye gibi son dönemde enerjinin her alanında yatırım gerçekleştiren ülkemiz iş adamlarına önemli fırsatlar sunmaktadır. Türk iş adamlarının ve iş kadınlarının, tarım teknolojileri alanında Afrika ülkelerinde yapacağı çok şeyler olduğu kanaatindeyim. Hepinizin bildiği üzere ekonomik olarak zor günlerden geçmekteyiz. Geçmiş tecrübelerimiz bize göstermiştir ki; bu türden zor dönemlerde firmalarımız dış pazarlara yönelmekte ve bu şekilde performanslarını artırabilmektedirler. Türkiye iç pazarının büyük olmasından dolayı, pek çok firmamız iç talep daralmadıkça dış pazarlara ilgi göstermemektedir. Aslında bu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün içinden geçmekte olduğumuz bu türbülans döneminde Türk sanayicisi, KOBİ’leri açısından Afrika çok önemli bir fırsattır, tüm firmalarımızın sonuna kadar bu fırsatları takip etmesi gerekmektedir”

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak da Türkiye’nin Afrika’ya özel önem verdiğini belirtti. Sarıtoprak, kıtadaki 41 ülkede Türk büyükelçiliği bulunduğunu ifade ederek, “Afrika’daki ülke sayısının 54 olduğu düşünüldüğünde 41 büyükelçilik açmak önemli bir başarıdır. Hedef, Afrika ülkeleri ile iş birliğini artırmak, ticari ilişkileri yoğunlaştırmaktır” dedi.

DEİK Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı Aytaç Dinçer de iş adamlarına Afrika’ya en az bir kez gitmeleri önerisinde bulunarak, “Afrika ile son yıllarda ticari faaliyetlerimiz son derece arttı. Türkiyeli iş adamları Afrika’da çok büyük işler yapıyorlar. Afrika ülkeleri Osmanlı’dan beri ilişkilerimizin iyi olduğu ülkeler. Kıtada herkese göre iş var.” değerlendirmesinde bulundu.

DEİK Türkiye-Uganda İş Konseyi Başkanı Ercan Ata da Uganda’nın BM sınıflandırmasına göre en az gelişmiş ülkeler kategorisinde olup sağlık, tarım gibi alanlarda ülkemizden yatırım ve teknoloji transferi beklediğini belirtti.

Tanzanya Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiondo da Afrika’nın artık olumsuzluklar kıtası değil geleceğin kıtası olduğunu vurguladı. Türk şirketlerini yatırım yapmaları için Afrika’ya davet eden Elizabeth Kiondo,  Afrika’da altın, bakır, kömür, demir, inşaat, imalaat sanayi ve tarım gibi birçok alanda yatırım fırsatı olduğunu belirtti.

Tanzanya’nın 2025 hedefine yönelik emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Elizabeth Kiondo, “ Tanzanya doğuya açılan bir kapıdır. Afrika kıtasında en hızlı büyüyen ekonomiler arasında ve bölgeler arası ticaret açısından da merkez haline gelmiştir” diye konuştu.

Güney Afrika Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane de Afrika kıtasının 54 ülkeden oluştuğunu ve her ülkenin özel fırsatları olduğunu söyledi. Güney Afrika Cumhuriyeti ile Türkiye’nin ticari ilişkiler açısından büyük potansiyele sahip olduğunu belirten, Malefane, “Bu potansiyeli geliştirmek de bizim elimizde. Şu anda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1,4 milyar dolar civarında ancak bu gerçekten ulaşabileceğimiz rakamların çok altında. Bizim istikrarlı hükümetimiz, dünya kalitesinde altyapımız, iyi bir tüketici pazarımız, yatırımcı dostu ekonomimiz, sağlam ve gelişmiş mali yapımız bulunmakta” diye konuştu.

Zambia Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi de Afrika kıtasının büyük fırsatlar sunduğunu ve dünya üzerinde böyle büyük fırsatlar sunan başka bir kıta olmadığını belirtti. Türk yatırımcıların üst düzey ve kaliteli işler yaptığını dile getiren Büyükelçi Chilengi, “Enerji, maden, hızlı tren, inşaat, tarım gibi alanlarda Türk yatırımcılardan yatırım bekliyoruz” dedi.

Kenya Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nathaniel Taama da Türkiye- Afrika ilişkilerinin Osmanlı döneminde 1500’li yıllarda başladığını dile getirdi. Kenya’nın yatırım konusunda fırsatlar ülkesi olduğunu belirtten Taama, “Gelişmeye açık tropikal bir iklime sahip Kenya’da turizm, balıkçılık, tarım ve inşaat alanında daha çok talep bulunmaktadır. Bilhassa yabancı yatırımcı firmalara farklı imtiyazlar tanınmaktadır bu kapsamda Türk yatırımcıları Kenya’ya davet ediyorum” dedi.

Uganda Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Joseph Barigye ise Uganda’nın yatırım olanakları açısından en yatırım yapılabilir ülke konumunda olduğunu söyledi. Barigye, “Uganda da uzun süreli bir istikrar söz konusu. Ekonomimiz bu istikrar sayesinde önemli büyüme gerçekleştiriyor. Dünya da yaşanan ekonomik kriz döneminde bile Uganda ekonomisi yüzde 3’lük bir büyüme gösterdi.  Buradan Türk yatırımcıları Uganda’ya yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.

 

1 PLT_2176 PLT_2180
PLT_2200 PLT_2210 PLT_2219
PLT_2238 PLT_2250 PLT_2409
PLT_2414 PLT_2419