ASO Başkanı Özdebir: “Sanayiye pozitif ayrımcılık memnuniyet verici”

    2 Nisan 2015

Yatırımların yerinde yapılması gerektiğine dikkat çeken Özdebir, “Yüksek teknoloji yatırımları gelişmişlik düzeyine bağlı olarak ancak gelişmiş bölgelerde yapılabilir. Daha az gelişmiş bölgelerimizde ne nitelikli işgücü ne de orada çalışmak isteyecek yetenekli yönetici bulabilirsiniz. Bu nedenle Birinci Bölgede yapılacak olan ileri teknoloji yatırımlarına Beşinci Bölge teşviklerinden yararlanma imkanının sağlanması çok olumlu olmuş, sanayi üretiminin yüksek teknoloji yatırımlarına yönelmesinin önü biraz daha açılmıştır” diye konuştu.
 
KKDF’nin sıfırlanmasını önemli olarak değerlendiren Özdebir, “Ancak, bu uygulamanın yapılacağı yatırım ve aramalı listelerinin çok dikkatli hazırlanması gerekir. Eğer KKDF, ülkemizde üretilen yatırım ve ara malları için uygulanırsa, bu yerli üretici için haksız rekabetin doğmasına yol açar. Bu nedenle kaş yapayım derken göz çıkarılmamalıdır” dedi.
 
Zayıf seyreden iç talebin düşük büyüme performansında çok önemli bir rol oynadığını hatırlatan Özdebir, “Bu nedenle harcama eğilimi en yüksek toplumsal kesim olan emeklilere yapılan ödemelerin artırılması pazarın canlanmasına katkı sağlayacaktır.” dedi.