ASO Başkanı Özdebir: “Büyüme modelini gözden geçirmemiz lazım”

    10 Eylül 2014

İkinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir; “ikinci çeyrekte sanayi’deki üretim artışının düşük olması nedeniyle zaten düşük bir büyüme bekliyorduk ancak, dış ticaretin olumlu bir sürpriz yapabileceğini de düşünüyorduk. Net ihracatın büyümeye pozitif katkı yapmasına rağmen bu etki çok fazla olmadığı için bu beklentimiz de gerçekleşmedi. ” dedi, 
 
“İmalat sanayiindeki büyümenin düşük kalması da bizi çok şaşırtmadı” diyen Özdebir, “Çünkü ikinci çeyrekte piyasalardaki durgunluk iyice hissedilir hale gelmişti. İkinci çeyrekte özel tüketim harcamalarının büyüme hızındaki yavaşlama da bu durgunluğu teyit etmektedir. Ayrıca tarımdaki küçülmenin de düşük büyümede katkısı oldu. Kuraklık nedeniyle tarım, yılın kalan kısmında da büyüme üzerinde fazla bir katkısı olmayacaktır” diye konuştu.
 
ABD’de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesine AB’deki ekonomik canlanmanın cılızlığı da eklenince önümüzdeki dönemde küresel ekonomik koşulların çok lehimize olmayacağına dikkat çeken Özdebir, “Bu durumda yılın tamamı için büyüme beklentimizi yüzde 3’ün altına çekmemiz doğru olacaktır. Küresel ekonomiyle birlikte Türkiye’nin de düşük büyüme dönemine girme riski vardır. Özel sektör yatırım harcamalarındaki düşüş, yatırım şevkini korumanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Açıklanan veriler, bu konudaki uyarılarımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, büyüme modelimizi gözden geçirme ihtiyacını açıkça ortaya koymaktadır. Birbirimize ev yaparak zenginleşemeyiz. Bu nedenle, öncelikle kıt kaynaklarımızı rant fırsatlarına değil, üretime ve yatırıma yöneltmemiz gerekmektedir. Şimdi önceliğimiz, üretim ve yatırım ortamını iyileştirecek ve sanayileşmemizin önünü açacak, sanayicinin kâr etmesini sağlayacak yapısal reformlar olmalıdır” dedi.