ASO Başkanı Nurettin Özdebir üniversite öğrencilerine seslendi:”Ne bildiğinizden çok, bild

    19 Mart 2015

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen iş dünyası ile akademiyi biraraya getiren Girişimcilik Eğitim Serileri II.  ‘‘Girişimcilik ve Yenilik’’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.
Atılım Üniversitesi Orhan Zaim Konferans salonunda gerçekleşen konferansa, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. AbdurrahimÖzgenoğlu, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Ünal, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Konferans da öğrencilere seslenen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sanayici olarak günümüz iş dünyasının gençlerden neler beklediklerini anlattı.
Dünya ekonomisinde hızlı gelişmelerin yaşandığı küresel bir rekabet ortamında bulunduklarını belirten Özdebir; ‘’Sanayicilerimiz, artık küresel ölçekte siparişleri hızla karşılamak için müşteri ilişkilerini derinleştirmek, bunun için de bilişim teknolojilerindeki gelişmelerden yararlanmak zorundadırlar’’ dedi.
İnovasyon, teknoloji geliştirme, müşteri profiline göre ürün farklılaştırması, müşterilere daha çok sayıda özel ürün sunmak gibi unsurların, küresel rekabetin ön şartlarından biri haline geldiğini söyleyen Özdebir;‘‘Bu küresel rekabet ortamında iç ve dış pazarlarda rakiplerin sayısı artarken, müşterilerin de artan mal çeşidi ve ürün farklılaştırması nedeniyle marka ve üretici sadakati azalmaktadır. Değişen pazar ihtiyaçlarına cevap vermekte geciken ürün ve hizmet kalitesini geliştiremeyen, inovasyon yapamayan, iş süreçlerini modernleştiremeyen firmalar cezalandırılıyor’’. diye konuştu.
 
Günümüzde yüksek katma değerin bilgi ve teknoloji yoğun mal üretilen sektörlerde gerçekleştiğini dile getiren Özdebir; ‘‘Bu sektörler, temel bilimler ve matematik donanımlı, sorunları tespit etme ve çözüm üretebilme becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen yaratıcı bireyler istiyor. Çünkü inovasyon ancak bu becerilere sahip bireylerle mümkün. Biz ise, bu becerilere ve donanıma sahip yeterli sayıda bireyler yetiştiremediğimiz için küresel ekonomiyle, değer zincirinin alt halkalarında düşük katma değer yaratarak entegre olmuş durumdayız.Bu durumu değiştirmek, beceri açığını kapatarak inovasyona yönelmek ve değer zincirinin üst halkalarına tırmanmak zorundayız. Şirketlerin sizde aradığı becerilerin başında bence öğrenme yeteneği gelmektedir.Bilginin hızla eskidiği bir çağda yeni bilgiye ulaşmak ve onu kullanabilmek büyük önem taşımaktadır. Yani ne bildiğinizden çok, bildiklerinizle neler yapabildiğiniz önemli.’’ dedi.
 
İş dünyasının öğrencilerde aradığı iki önemli becerinin sorun çözme ve liderlik olduğunu söyleyen Özdebir; ‘‘Parça parça bilgileri derleyip, aradaki bağlantıları kurup onları sorun çözümüne yöneltme becerisi, içinde bulunduğumuz rekabet ortamında büyük önem taşımaktadır.İnovasyonun öneminin her geçen gün arttığı bir dönemde yaşıyoruz.Ancak, inovasyon giderek daha fazla grup çalışması gerektiriyor.Burada sizde aranan diğer bir beceri de liderlik becerisi.Bir grupla çalışırken karşılaşılan sorunları çözmek için uygun zamanda ortaya çıkmak ve gruba liderlik etmek ve gerektiğinde kenarda durup bir başkasına liderlik fırsatı vermek sizde aranan becerilerden olacak’’ diye konuştu.