ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Üniversite öğrencilerine Seslendi: “Yüksek katma değerli üretim için en büyük gücümüz sizsiniz” - Ankara Sanayi Odası

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Üniversite öğrencilerine Seslendi: “Yüksek katma değerli üretim için en büyük gücümüz sizsiniz”

    20 Nisan 2016

             ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Üniversite öğrencilerine Seslendi:

                “Yüksek katma değerli üretim için en büyük gücümüz sizsiniz”

 

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ‘‘Kariyer Günleri ve AR-Ge Merkezleri Sergisi 2016’’ etkinliğine katıldı.

Türk Patent Enstitüsü toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte bir konuşma yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, öğrencilere sanayicilerin istihdama katılacak öğrencilerden neler beklediklerini anlattı. Günümüzde bilim ve teknolojide baş döndürücü gelişmelerin yaşandığını belirten Özdebir; ‘‘Artık çağımız bilgi ve iletişim çağı. Ancak, bu bilgi ve iletişim çağında ilginç bir paradoks yaşanmaktadır. Günümüzde ne bildiğinizin önemi giderek azalmaktadır. Çünkü her bilgiye internetten kısa sürede ve çok ucuza ulaşmak mümkündür. Ayrıca bilgi de çok kısa sürede eskimekte sıradanlaşmaktadır. Böyle bir ortamda, bilgiden çok sahip olunan beceriler ve kişisel özellikler ön plana çıkmaktadır. Çünkü ne bildiğinizden çok, bildiklerinizle ne yapabileceğiniz ve hangi değeri yaratabileceğiniz önem taşımaktadır’’ dedi.

Günümüzde yüksek katma değerli ürünlerin bilgi ve teknoloji yoğun mal üretilen sektörlerde gerçekleştiğini dile getiren Özdebir;’’Bu sektörler, temel bilimler ve matematik donanımlı, sorunları tespit etme ve çözüm üretebilme becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen yaratıcı bireyler istiyor. Çünkü inovasyon ancak bu becerilere sahip bireylerle mümkün. Biz ise, bu becerilere ve donanıma sahip yeterli sayıda bireyler yetiştiremediğimiz için küresel ekonomiyle, değer zincirinin alt halkalarında düşük katma değer yaratarak entegre olmuş durumdayız. Bu durumu değiştirmek, beceri açığını kapatarak inovasyona yönelmek ve değer zincirinin üst halkalarına tırmanmak zorundayız. Yüksek katma değerli üretim için en büyük gücümüz sizsiniz’’ dedi.

Şirketlerin aradığı becerilerin başında bence öğrenme yeteneği, beceri, sorun çözme ve liderlik becerisi olduğunu belirten Özdebir; ‘‘Bilginin hızla eskidiği bir çağda yeni bilgiye ulaşmak ve onu kullanabilmek ve ondan değer yaratabilmek büyük önem taşımaktadır. Parça parça bilgileri derleyip, aradaki bağlantıları kurup onları sorun çözümüne yöneltme becerisi, içinde bulunduğumuz rekabet ortamında büyük önem taşımaktadır. Bir grupla çalışırken karşılaşılan sorunları çözmek için uygun zamanda ortaya çıkmak ve gruba liderlik etmek ve gerektiğinde kenarda durup bir başkasına liderlik fırsatı vermek sizde aranan becerilerden olacak. Burada alçak gönüllülük ve sahiplenme duygusu ön plana çıkmaktadır. Sorunları sahiplenmek ve sorunların çözümünde başkalarının daha iyi fikirlerini benimseme alçak gönüllülüğünü gösterebilmek çok önemli becerilerdir. Ayrıca, alçak gönüllülük, öğrenme becerisini destekleyen bir kişilik özelliğidir. Çünkü alçak gönüllü olmayanların yeni fikirleri benimsemesi, yeni şeyler öğrenmesi çok zordur. Eğer yeni bir fikriniz ve risk alacak cesaretiniz varsa, kendi işinizi kurabilir ve hayata girişimci olarak da devam ederseniz birlikte çalışacağınız kişilerde arayacağınız özellikler öğrenme yeteneği, beceri, sorun çözme ve liderlik becerisi olacaktır’’ dedi.

Dünyada yeni bir sanayi devrimi yaşandığını ve bu devriminde “Sanayi 4.0” olduğunu belirten Özdebir; ‘‘Bu devrim, değer zinciri organizasyonunda kullanılmaya başlanan yeni teknolojileri ve yeni kavramları anlatmak için kullanılıyor. Sanayi 4.0’da bilgisayarlar internet üzerinden birbirine bağlanarak akıllı fabrikaların oluşturulması hedefleniyor.  Bu akıllı fabrikalarda bilgisayarlar, üretim süreçlerini sürekli denetliyor, makinaların bakım ve onarım programlarını düzenliyor, satış yerlerindeki bilgisayarlar ile kurdukları iletişim sayesinde yeni siparişlere göre üretim miktarını ayarlıyor ve fabrikadaki insanların aldıkları kararların uygunluğunu denetleyerek gerekirse uyarılarda bulunuyorlar. Birbirleriyle bağlananlar sadece fabrikalar da değil. Evler, arabalar, hastaneler deki bilgisayarlar da internet üzerinden birbirleriyle sürekli iletişim içinde insanlara yardımcı oluyor, karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor. Bu günlerde sayılarının 15 milyar olduğu tahmin edilen birbirleriyle iletişimdeki cihaz sayısının 2020’de 50 milyara yükseleceği tahmin ediliyor. Sanayi 4.0’la birlikte rekabet ortamı daha da zorlaşıyor. Sizler böyle bir iş ortamına giriyorsunuz’’ diye konuştu.

 

1 2 3
4    
Haberle İlgili Tüm Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız…