ASO Başkanı Nurettin Özdebir: ‘‘İnovasyona ve Teknolojik Gelişmeye Odaklanmalıyız’’ - Ankara Sanayi Odası

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: ‘‘İnovasyona ve Teknolojik Gelişmeye Odaklanmalıyız’’

    12 Mayıs 2016

 

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ufuk Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Birimi KAR-YÖN tarafından düzenlenen II. Kariyer Zirvesi’ne konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında sanayide son yıllarda önemli mesafeler kat edilmiş olsa da daha alınması gereken mesafe olduğunu anlatan Özdebir, “Sanayi reel gelirin dörtte birini üretiyor, çalışanların beşte biri sanayide istihdam ediliyor. İhracatımızın %90’ından fazlasını sanayi ürünleri oluşturuyor. Ancak, sanayimiz yeteri kadar yüksek katma değerli, ileri teknolojili ürünler üretemiyor. Bir televizyonun ekranını, tüm elektronik aksamını ithal edip Türkiye’de monte edip televizyon olarak ihraç ettiğimizde önemli bir katma değer yaratmıyoruz. Hurda demir ithal edip, ithal enerjiyle işleyip demir döküm olarak ihraç ettiğimizde de önemli bir katma değer yaratmıyoruz. Sanayimizin bu yapısı nedeniyle küresel ekonomiyle, değer zincirinin alt halkalarında düşük katma değer yaratarak entegre olmuş durumdayız. Bu durumu değiştirmek, yüksek katma değerli ürünler üretmek, bunun için beceri açığını kapatarak inovasyona yönelmek ve değer zincirinin üst halkalarına tırmanmak zorundayız’’ dedi.

Avrupa Komisyonunun yayınladığı İnovasyon Birlik Karnesi  Raporunda Türkiye’ye düşük dereceli ya da az yenilikçi notu verildiğini söyleyen Özdebir; ‘‘Bu tabloyu acilen değiştirmemiz, inovasyon süreçlerini sanayimize hakim kılmamız gerekmektedir. Sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için bu zorunludur. Türkiye’de kişi başına gelir uzunca bir süredir 10 bin dolar seviyelerinde. Bu 10 bin dolar sınırını hızla aşamadığımız sürece bu orta gelir tuzağından kurtulmamız imkansızdır. Bunun için inovasyona ve teknolojik gelişmeye odaklanmalıyız’’ dedi.

Bilim ve teknolojide baş döndürücü gelişmelerin olduğu bir çağda yaşadığımızı belirten Özdebir; ‘‘ Günümüzde yüksek katma değer, bilgi ve teknoloji yoğun mal üretilen sektörlerde gerçekleşiyor. Bu sektörler, temel bilimler ve matematik donanımlı, sorunları tespit etme ve çözüm üretebilme becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen yaratıcı bireyler istiyor.  Çünkü inovasyon ancak bu becerilere sahip bireylerle mümkün. Sürdürülebilir büyümeye giden yol, bu durumu değiştirecek adımları atmaktan geçmektedir’’ diye konuştu.

12052016_112052016_212052016_3
Haberle İlgili Tüm Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız…