“Ekonomik Saldırıya Rağmen Büyüdük ama Çıkarmamız Gereken Dersler Var”

    10 Aralık 2018

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 2018 yılının üçüncü çeyreğindeki yüzde 1.6’lık büyümeyi değerlendirirken, “Türkiye yılın ilk yarısındaki önemli performanstan sonra, ülkemize yönelik ekonomik saldırıya rağmen bu çeyrekte, daralma göstermemiştir. Ama burdan çıkarmamız gereken dersler var. İmalat sanayiindeki %0,6’lık artış Ülkemizin sağlıklı bir şekilde büyümesi için sanayinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Sanayiye gerekli önemin verilmesi açısından bu rakamlar önemli sinyaller vermektedir” dedi.

Özdebir şöyle devam etti: 

“Son güven endeksleri, inşaat hariç diğer kesimlerde ekonomiye güvenin artığına işaret etmektedir. Küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisini desteklemesi durumunda 2019 yılında Türkiye istenilen hedeflere rahatlıkla varabilecektir. Faiz ve kurda yaşanacak düzeltmeler ile Türkiye ekonomisinin çarkları çok daha hızlı dönebilecektir. Ama bunun için ülke olarak yapmamız gereken şeyler var. Bugün dünyada yaşananlar, gelecekte küresel piyasalarda  yıkıcı bir rekabet ortamı yaratacaktır.  Buna hazırlanmak için verimliliği arttırıp, dijitalleşmeye yönelik adımlar atarak sanayideki dönüşümü bir an öne gerçekleştirmeliyiz.

Katma değer sanayi sektöründe yaratılıyor. Ülkemizin sağlıklı bir büyüme performansı ortaya koyması için daha çok üretmek mecburiyetindeyiz. Gelecekte bilgi teknolojisi ve kullanımı, ekonomik ve toplumsal dönüşümün katalizörü olacaktır. Beşeri sermayenin nitelikli hale dönüştürülmesi teknolojik alt yapının gelişmesini mümkün kılacaktır. Üretimde yeni teknolojik gelişmeler, işgücü piyasasındaki işçilerin eğitim kalitesinin arttırılması ile mümkün olacaktır.”

Üçüncü çeyrekte ihracattaki  %13,6 oranındaki artışın önemli bir itici güç olduğunu vurgulayan Özdebir, bu artışın kalıcı ve sürdürülebilir olması için gerekli politikaların uygulanmasının önemine de dikkat çekti.