ASO Başkanı Nurettin Özdebir:“Enflasyonla mücadelede yapısal faktörlere yoğunlaşmalıyız”

    3 Aralık 2014

Kasım ayı enflasyon verilerini değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir; “Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 9’un üzerine çıkmıştır. Büyük bir olasılıkla da yılı bu civarda bir enflasyonla kapatacağız. Ancak, asıl endişe verici olan Merkez Bankası’nın para politikasıyla etkilediği düşünülen çekirdek enflasyon değerinin de yüzde 9’un üzerinde seyretmesidir. Bu veriler bize sadece para politikasıyla enflasyonla mücadele edemediğimizi göstermektedir. Merkez Bankası da enflasyon hedeflemesine geçtiğinden beri açıkladığı hedefleri tutturamamaktadır. Bu durum, enflasyonda yapısal faktörlerin önemli bir rol oynadığını da göstermektedir. Bu nedenle enflasyonla mücadelede yapısal faktörlere yoğunlaşmamız gerekmektedir” dedi.

 

Yıllık en yüksek artışın yüzde 14,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleştiğine  dikkat çeken Özdebir, “Bu yıl yaşanan kuraklık da kuşkusuz bunda etkili olmuştur ancak, bu durumu sadece kuraklığa bağlamak doğru olmaz. Hem tarımsal üretimi artıracak hem de tarımsal ürünlerin tarladaki fiyatı ile pazardaki fiyatı arasındaki farkı azaltacak tedbirlerlerin alınması gerekmektedir. Gıda fiyatlarındaki yüksek artış halkın büyük çoğunluğunun alım gücünü azalttığı için iç talep üzerinde de bir baskı yaratmaktadır. Üretici fiyatlarındaki en yüksek fiyat artışı da yüzde 11,04 ile ara mallarında gerçekleşmiştir. Bu da fiyatlar üzerindeki maliyet baskısını yansıtmaktadır. Sanayici bir yandan talep yokluğundan malını satamazken diğer yandan zararına da olsa üretimine devam etmek zorunda kalmaktadır. Bu sürdürülebilir bir durum değildir” dedi.