ASKIYA ALMA VE TARİFE KONTENJANI UYGULAMALARI - Ankara Sanayi Odası

ASKIYA ALMA VE TARİFE KONTENJANI UYGULAMALARI

İşareti : 05/5000- 303

İrtibat :dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergilerinin üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabildiği veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanı açılabildiği belirtilmekte ve askıya alma sistemi kapsamındaki başvuruların AB ülkeleri ile ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerle neticelendirildiği ifade edilmektedir.

Askıya Alma Uygulaması ile AB ve Türkiye’de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergileri miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlanmakta ve İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Liste’ye yansıtılmakta olup 2017 yılı itibariyle yürürlükte olan V Sayılı Liste ilişikte sunulmaktadır. Ayrıca, AB ve Türkiye’de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketimin altında kalan eşyada üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalata imkan tanınarak Tarife Kontenjanı Uygulaması da yapılmaktadır.

Yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen, Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları kapsamında, sanayiciler tarafından kullanılan ve AB ile Türkiye’de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin akıya alınmasına ilişkin olarak yapılacak başvuruların http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yer alan talep formları ile birlikte en geç 15 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, ekte yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerin itiraz taleplerini ise en geç 1 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne yukarıda belirtilen bağlantıda bulunan itiraz formları ile birlikte iletmeleri gerekmektedir.

Diğer yandan, AB ya da Türk firmalarınca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Mayıs ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yayımlanacak olup bu ürünlere ilişkin olarak yapılacak itirazların ya da eş başvuruların ilgili Bakanlığa en geç 1 Haziran 2017 tarihine kadar ulaştırılması beklenmektedir.

Ekonomi Bakanlığı’nda konuyla ilgili kişilerin isim, unvan ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri

Müge DAĞLI DURUKAN, Uzman, Tel: 0 312 204 99 79, E-posta: durukanm@ekonomi.gov.tr
Bekir Sıddık KIZMAZ, Uzman, Tel: 0 312 204 95 76, E-posta: kizmazb@ekonomi.gov.tr
Merve BAYATA, Uzman Yrd. Tel: 0 312 204 95 75, E-posta: mbayata@ekonomi.gov.tr
M. Burak ATEŞTENYILMAZ, Uzman Yrd., Tel: 0 312 204 95 79, E-posta: atestenyilmazmb@ekonomi.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları

Halil İbrahim KARATAŞ, Uzman Yrd., Tel: 0 312 204 99 55, E-posta: karatash@ekonomi.gov.tr
Osman SERT, Uzman Yrd., Tel: 0 312 204 95 93, E-posta: osmans@ekonomi.gov.tr
Ömer Furkan YÜKSEL, Uzman Yrd., Tel: 0 312 204 95 94, E-posta: yukselof@ekonomi.gov.tr

 

Ek:Liste