Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ - Ankara Sanayi Odası

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ

    21 Mayıs 2014

Tarih: 16.05.2014                                     
İşareti: 05/5000-1691
 
 
Sayın Üyemiz,
 
İthalat işlemlerinde “Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ” 31 Aralık 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, konuyla ilgili duyurular tarafınıza yapılmıştır.
 
Bu Tebliğin amacı, Türkiye’deki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artırılmasını, modernize olmalarının sağlanmasını ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek ve ayrıca üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlere düşük gümrük vergisi ile erişimlerini sağlamaktır.
 
Yürürlüğe giren askıya alma/kota düzenlemeleri tüm AB üyeleri ve Türkiye için geçerlidir. Bitmiş/nihai ürünler, perakende satış amacı taşıyan ürünler askıya alma rejimine konu edilemez.
 
Askıya alma sistemi kapsamında hangi ürünlerin askıya alınacağını, askıya alma başvurusunu kimlerin yapabileceğini ve başvuruların yapılma zamanı gibi detaylar Ekonomi Bakanlığı’nın web sitesinde (http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=922EA64E-BAEA-2050-5D12C690A913F192 ) yer almaktadır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası