ASKIYA ALMA REJİMİ - Ankara Sanayi Odası

ASKIYA ALMA REJİMİ

İşareti : 04/5000-2143
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, bilindiği üzere, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma ve üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı’ndan e-posta aracılığıyla alınan ilgide kayıtlı yazıda, sanayicilerimiz tarafından kullanılan AB ve Türkiye’de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15.08.2017 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı’na intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Yazıda, sanayicilerimizin EK-1 ve EK-2’de yer alan listeyi özellikle incelemesinin önemi vurgulanmakta ve bu listede, sanayicilerimizden talep gelmesi halinde tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan ürünlerin yer aldığı belirtilmektedir.

Yazıda, EK-3’de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 01.11.2017 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığına iletmeleri gereği bildirilmiştir.

Ayrıca, AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin 2017 Aralık ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yayımlanacağı bildirilerek, bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Ekonomi Bakanlığı’na en geç 01.01.2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gereği vurgulanmıştır.

Yazıda, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ekonomi Bakanlığından evrak kayıt numarası almış olmasının gereğine işaret edilerek, başvurulara ilişkin formlara yazıda yer alan linkten ulaşılabileceği bildirilmiştir.
Ayrıca, yazıda, Askıya Alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2017/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 7 inci Kısım 2 inci Bölümünün incelenebileceği hususuna da dikkat çekilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:
Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammadeleri:
Bekir Sıddık KIZMAZ Uzman T: 0312.204.95.76 E: kizmazb@ekonomi.gov.tr
Merve BAYATA Uzman Yrd. T: 0312.204.95.75 E: mbayata@ekonomi.gov.tr
Ekin Deniz TİMUR Uzman Yrd. T: 0312.204.92.91 E: timured@ekonomi.gov.tr
Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:
Ömer Furkan YÜKSEL Uzman Yrd. T: 0312.204.95.94 E: yukselof@ekonomi.gov.tr
Murat ÖZMEN Uzman Yrd. T:0312.204.99.38 E: ozmenm@ekonomi.gov.tr


Ekler:

*Ek-1 Liste

 

*Ek-2 Liste

 

*Ek-3 Liste