Askıya Alma İşlemi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Askıya Alma İşlemi Hk.

    2 Ocak 2013

Tarihi :  02.01.2013 
İşareti :  07 /5000- 22 
İrtibat :  sicil @aso.org.tr  
 
SÜRELİ VE ÖNEMLİDİR 
 
Sayın Üyemiz,
 
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10. maddesinde belirtilen” İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur.” hükmü gereği, içinde bulunulan yıldan önceki iki yıl boyunca durumları tespit edilemeyen ve aidat borcunu ödemeyen üyelerimiz meslek grubu ve seçmen listelerinden silinerek askıya alınacaktır. 
 
Sözkonusu durum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 27/12/2012 tarih ve 27328 sayılı yazısına istinaden 04/01/2013 mesai bitimine kadar Birliğe bildirilecek olup, bu durumda olan üyelerimizin mevcut aidat borçlarını ödemeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası