ASGARİ ÜCRET TUTARLARI HK. - Ankara Sanayi Odası

ASGARİ ÜCRET TUTARLARI HK.

 

Tarihi     : 31.12.2008
İşareti    : 6/5000 –5020
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 


Sayın Üyemiz,   

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

1-  01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/1 No.lu Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile 01.01.2009-30.06.2009 ve 01.07.2009-31.12.2009 tarihleri arasında geçerli asgari ücret tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  01.01.2009 -30.06.2009 Tarihleri Arası