ASEAN ilse Sektörel İşbirliği Ortaklığı - Ankara Sanayi Odası

ASEAN ilse Sektörel İşbirliği Ortaklığı

    27 Eylül 2010

 ASEAN ile Sektörel İşbirliği Ortaklığı

Tarihi   :  27.09.2010
İşareti    : 5/5000
Yanıt      : dim@aso.org.tr  

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden tarafımıza ulaşan yazıda; Asya – Pasifik bölgesine açılımımız çerçevesinde, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ilişkilerimizin kurumsallaştırılması amacıyla ülkemizin ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasına daha sonradan taraf olduğu ve gerek ASEAN ile daha yakın temas halinde olunması,gerekse kuruma verilen önemin göstergesi olarak, CAKERTA Büyükelçiliği’nin, ASEAN nezdinde akredite edildiği bildirilmektedir.  Bu doğrultuda ASEAN ile Diyalog Ortaklığı kurulmasının hedeflenmekte olduğu ve söz konusu hedef doğrultusunda, ilk planda ASEAN ile sektörel işbirliği tesis edilmesinin gerektiği belirtilmektedir. 

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanlığınca kısa ve orta/uzun vadeli iki eylem planı hazırlanması öngörülmekte olup, ekonomik ve ticari alanda aşağıda kayıtlı hususlarda ASEAN ile sektörel işbirliği yapılabileceği öngörülmektedir. 

· Ticaret ve yatırım teşviki çalışmaları, bu amaçla bir Türkiye-ASEAN İş Forumu düzenlenmesi
· Sanayi, tarım, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, potansiyel görülen alanlarda çalışmalar düzenlenmesi,
· Turizm ve turizm yatırımlarının teşvik edilmesi,
· TİKA kanalıyla bazı ASEAN ülkelerinde projelerin hayata geçirilmesi.

Söz konusu husus hakkındaki görüşlerin, işbirliği yapılabilecek alanlara ilişkin somut proje önerileriyle birlikte en geç 29 Eylül 2010 tarihine kadar Odamız Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğü’ne iletmeleri (Faks: 0 . 312 . 4171271 , Tel: 0.312.417 12 00 /1209-1211,   e-posta: dim@aso.org.tr) gerekmektedir.      

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası