Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetleri Tebliği - Ankara Sanayi Odası

Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetleri Tebliği

    26 Mart 2015

Tarih: 25.03.2015
İşareti:  05/5000-786
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Asansörlerin yıllık kontrol uygulamalarına ilişkin olarak 14/08/2012 tarihli 28384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM:2012/15) kapsamındaki bazı hususlara ilişkin olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Asansör Teknik Komitesinin (ASTEK) almış olduğu kararlar ekte yer almaktadır.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası