Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

    14 Kasım 2011

Tarihi     :14.11.2011
İşareti    :04/5000-3393
 
Sayın Üyemiz,
 
İnsanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolü, bakım ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kuralları belirleyen; “Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası