Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Hakkında Görüş

    8 Ocak 2014

Tarihi  : 08.01.2014
İşareti : 
4/5000-107 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Asansörlerin işletilmesi, aylık bakımı, yıllık kontrolü ve satış sonrası hizmetlerine ilişkin asgari kriterler, 18/11/2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” ile belirlenmiş olup, söz konusu yönetmeliğin  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından revize edileceği bildirilmektedir.
 
Yönetmelik ve ilgili ekler http://www.kobi.tobb.org.tr adresinde yer almakta olup,  söz konusu Yönetmelik hakkında  Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 28 Ocak  2014 tarihi mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası