ARNAVUTLUK ve MAKEDONYA İle Hizmet Ticareti Müzakereleri - Ankara Sanayi Odası

ARNAVUTLUK ve MAKEDONYA İle Hizmet Ticareti Müzakereleri

    4 Şubat 2015

Tarih: 04.02.2015
İşareti: 05/5000-276
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nden DEİK’e iletilen yazıya atfen; ülkemiz ile Arnavutluk ve Makedonya arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)’na “hizmet ticareti” bölümünün eklenmesine ilişkin müzakerelere başlanacağı belirtilmektedir.

Arnavutluk ve Makedonya’nın “hizmet ticareti” anlamında ülkemiz için hedef ve potansiyel ülkeler olduğu düşünüldüğünde, müzakere sürecinin ülkemiz ve hizmet sunucularımızın çıkarları çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi önem taşımaktadır.

Bu kapsamda, müzakerelere esas oluşturacak ve bir örneği ekte yer alan hususlara ilişkin bilgilerin en kısa zamanda derlenmesi için gerekli hazırlık ve girişimler Bakanlık tarafından başlatılmış olup, bu bilgiler çerçevesinde müzakerelerde Arnavutluk ve Makedonya’nın muhtemel taleplerine karşı da görüşler oluşturacağı ifade edilmektedir.

Arnavutluk ve Makedonya ülkeleri ile hizmet ticareti alanında müzakerelerde belirtilmesi/ele alınmasında önemli olduğu düşünülen konulara ilişkin görüşlerinizin, en geç 13 Şubat 2015 tarihine kadar DEİK’e (bcanbulat@deik.org.tr ) iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız
 
 
Ek:
           
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası