ARNAVUTLUK Teknik Ve Ekonomik Kalkınma Bölgesi - Ankara Sanayi Odası

ARNAVUTLUK Teknik Ve Ekonomik Kalkınma Bölgesi

Tarih: 08.10.2015
İşareti: 05/5000-2203
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen,  Arnavutluk Ekonomik Kalkınma, Turizm, Ticaret ve Girişimcilik Bakanlığı’na bağlı olarak Teknik ve Ekonomik Kalkınma Bölgesi (TEDA) Spitalla Arnavutluk’un en kalkınmış ikinci bölgesi olan Durres’in resmi olarak faaliyete açılmış olduğu, anılan bölgenin işletilmesi ile ilgili olarak firma tekliflerinin 28 Ekim 2015 tarihinde kadar kabul edildiği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, söz konusu bölge ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye http://www.teda.gov.al/ adresinden ulaşılması ve ihale süreci ile ilgili olarak Adriana Sheti (adriana.sheti@ekonomia.gov.al) ve Elson Caka (elson.caka@ekonomia.gov.al) ile irtibata geçilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir. Anılan bakanlık yetkilileri tarafından söz konusu bölgeye ilişkin olarak iletilen dokümanlar, TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkânları-İhale, Özelleştirme ve Yatırım Projeleri/Özelleştirme ve Yatırım Projeleri” bölümünde yer almaktadır.
 
 
Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla,
 Ankara Sanayi Odası