ArGeMEN Mentörlük Öyküleri

    7 Eylül 2015

Tarih: 07.09.2015
İşareti: 05/5000-1971
 
Sayın Üyemiz,
 
Ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon odaklı firmaların sağlıklı ve hızlı büyümesine katkı sağlayacak mentörlük mekanizmasının eksikliğini gidermek amacıyla Odamızın TÜBİTAK desteğiyle ve İNOMER işbirliğiyle yürüttüğü ArGeMEN projesi sonuçlanmıştır.
 
ArGeMEN Projesi, TÜBİTAK’ın “Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında “1601-2013-2 Özel Sektör Firmalarının Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Mentörlük Mekanizması Geliştirilmesi ve Uygulanması Çağrısı” altında desteklenmiş; Odamızın işbirliği ile İNOMER tarafından tasarlanarak uygulanmıştır.
 
Ekli kitapçıkta firmaların ArGeMEN deneyimleri mevcut olup; öykülerin Ar-Ge ve inovasyon mentörlüğü konusunda yeni adımların atılmasına vesile olmasını dileriz.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
                                                                                                   
 
Ek: