ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETM - Ankara Sanayi Odası

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETM

Sayın Üyemiz,   

31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası