Araştırma Merkezleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Araştırma Merkezleri Hk.

    27 Şubat 2013

Tarihi  : 27.02.2013
İşareti : 
4/5000-632
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Kalkınma Bakanlığı tarafından araştırma merkezleri oluşturulabilmesi amacıyla yatırım programları kapsamında  üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları arasında araştırma altyapı projelerine destek sağlandığı belirtilerek 2003-2013 yılları arasında ekte sunulan çok sayıda tematik ileri araştırma merkezi ve merkezi araştırma laboratuvarı projesinin desteklendiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, Türkiye’nin orta ve uzun vadede ihtiyacı olan araştırma altyapısının oluşturulmasında öncelikli tematik alanlara yoğunlaşmasının önem taşıdığı belirtilerek, mevcut araştırma merkezlerinin mevcut olduğu alanlarda yeniden yatırım yapılmasınının kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından sorun olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu çerçevede; Türkiye’nin mevcut araştırma merkezleri dikkate alınarak Odamızın öncelik verdiği ve yeni merkezler kurulmasınI önerdiği alanların ekte yer alan “2014 Proje Çağrısı Önceliklendirme Formu” ile bildirilmesi istenmiştir.
 
Bu çerçevede; TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen önceliklendirme çalışması kapsamında hazırlanan ve ekte de yer alan formun doldurularak en geç 28 Şubat 2013 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar  Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
 
       Form için tıklayınız.