Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme - Ankara Sanayi Odası

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme

    13 Eylül 2013

Tarihi  : 13.09.2013
İşareti : 
4/5000-3255 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 13.09.2013 tarih ve 28764 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası