Araçların İmal, Tadil Ve Montajı Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş – 2 - Ankara Sanayi Odası

Araçların İmal, Tadil Ve Montajı Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş – 2

Tarihi : 06.04.2016
İşareti : 4/5000-813

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, 28.11.2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin , günün teknolojik şartlarına uyum sağlanması ve uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla revize edilerek Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlandığı, bahse konu metine Genel Müdürlüğün http://sgm.sanayi.gov.tr/AnnouncementDetails.aspx?annID=13309&Ing=tr internet sitesinden ulaşılabileceği, bilgisi verilmektedir.

Yazıda devamla, yerli üretimin desteklenmesi ve ülkeye daha fazla otomotiv yatırımının çekilmesi amaçlanarak, taslakta 22 ve 23’üncü maddelere yer verildiği ve bu kapsamda ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar da göz önünde bulundurularak, söz konusu maddelere ayrıca görüş verilmesinin önem taşıdığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğine ilişkin TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin “Görüş Bildirme Formuna işlenmiş olarak en geç 22 Nisan 2016 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası